Reklamační řád

Informace

Případnou reklamaci vždy oznamte předem, telefonicky, elektronickou poštou, případně běžným doporučeným dopisem s konkrétním popisem vad výrobku a kopií kupního dokladu. Pokud bylo zboží doručeno přepravní službou či poštou, zašlete výrobek zpět na naši adresu (bez dobírkové částky) a zásilku označte slovem “REKLAMACE”.

Výrobek je třeba zaslat kopmletní, pečlivě zabalený, nejlépe v originálním obalu vč. veškerého dodaného příslušenství. U výrobků určených do terénu dbejte
především na dostatečné vyčištění modelu tak aby byl způsobilý k opravě, zboží dodané mokré,zaprášené nebo s nánosem bláta či trávy nemusí výrobce příjmout k reklamačnímu řízení, nebomohou být doúčtovány náklady spojené s přípravou výrobku k reklamaci.

S dodaným zbožím prosím
dodejte vždy dokument s těmito parametry: Jméno a adresa odesílatele, Adresa naší společnosti, datum kdy bylo zboží předáno k reklamaci, označení a název reklamovaného výrobku s co nejpřešnějším popisem závady nebo jakým způsobem k závadě došlo.

Dále přiložte kopii faktury nebokupního dokladu s viditelným datumem zakoupení. Po přijetí zásilky bude výrobek předánreklamačnímu oddělení k vyřízení reklamace. Na vyřízení reklamece je dle zákona stanovena lhůta 30 dnů od doručení výrobku.

Pokud bylo zboží odebráno osobně, je třeba dopravit vadný výrobek na adresu dodavatele.Pozn.: Způsob vyřizování reklamací se řídí reklamačním řádem dodavatele.

Záruční lhůta 24 měsíců se určuje od data prodeje, které je uvedeno na faktuře. Záruka se vztahuje na skryté závady a také na závady na elektronice, které se vždy objeví hned při první jízdě. Proto
doporučujeme před prvním použitím výrobek řádně překontrolovat, zda je vše v pořádku.

Upozorňujeme, že záruka se nevztahuje na mechanické opotřebení dílů, popraskané, či ulomené části, které si uživatel způsobil vlastní příčinou. Záruka se také nevztahuje na elektroniku, která byla poničena v důsledku vyskratování (přepólování), přetížení (osazení jinými, než výrobcem
doporučenými doplňky), v důsledku oxidace, nebo prováděním neoprávněných zásahů (zkracování kabelů, pájení, výměna konektorů, atd.)

Pokud kupující reklamoval zboží neoprávněně, např. nepravdivě uvedl vadu nebo její příčinu, je povinen prodávajícímu uhradit veškeré náklady vzniklé s vyřizováním této reklamace.